Utbrändhet och stress

Utbränning är resultatet av en livssituation med brist på återhämtning!

Utbrändhet är konsekvensen av en lång tids obalans mellan uttag och insättning på det personliga "kontot". Mycket sällan handlar det enbart om arbetet. Det visar sig oftast att problematiken dyker upp på flera olika scener i livet. Det handlar om ett länge inövat livsmönster. Ett mönster som lett till framgång i livet både socialt och på jobbet men som på längre sikt är utbrännande för individen. Vårt beteendemönster sitter i förlängda märgen och sker reflexmässigt som leder till långvarig stress med för få återhämtningsperioder. I samtalen skapas insikten om det negativa beteendemönstret och motivation/lust för att förändra det.

Vi hjälper dig att förändra ditt beteendemönster och ditt förhållningssätt till livet Vi tittar bl.a. på automatiska tankar, värderingar och attityder, belöningssystem och på vad som kan förändras, redan har förändrats och vad du kan göra mer av som du redan gör.