Vi under åren bidragit till företagsledares, chefers och medarbetares utveckling i varierande typ och storlek av företag och organisationer; Scania, Tetra Pak, Vattenfall, Adaco, Sveriges Radio, SclumbergerSema, Posten, Försäkringskassan, SAS, HIQ Data, Tyresö kommun, HSB, Riksbyggen, Riksdagsförvaltningen och Vasakronan är bara några exempel.

Här kommer några personliga referenser:

Efter att ha kämpat med en mer eller mindre konstant ångest under ett antal år träffade jag Staffan. Det var en ångest som låg och tog energi och som jag ständigt försökte bekämpa. Genom våra lösningsfokuserade samtal har han hjälpt mig att se på min ångest som min drivkraft, som min vän. Jag har fått en ökad tilltro till mina egna förmågor och styrkor och behöver inte längre ständigt kämpa så mycket med mig själv som "insats", utan litar mer på att jag kan! Mitt kontrollbehov har minskat och jag har fattat att jag inte behöver ha en plan för allt jag vill göra. Jag kan göra saker och sen se vad som händer. I mitt arbete som chef har han stöttat mig vid organisationsförändringar, både sådana som jag själv drivit och vid omorganisationer som jag inte själv ansvarat för, men som jag varit tvungen att "finna" mig i.

Staffans främsta styrkor tycker jag är hans positiva människosyn, hans förmåga att luska fram lösningar på problemen, hans analytiska förmåga som innebär att han ser människan bakom orden och fasaden. Han gillar sitt jobb och är angelägen om att människor ska få verktyg i att leva sina liv.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag under den tid som jag träffat Staffan har utvecklats som människa, vilket bl.a. omfattar mina roller som mamma, chef och kvinna.

En omfattande konflikt på mitt arbete ledde till att jag fick kontakt med Staffan. Jag var marknadschef på ett större svenskt distributionsbolag och hade fått en ny chef. Efter att ha varit en uppskattad medarbetare till den tidigare chefen förbyttes min tillvaro från tillit, uppskattning och goda resultat till misstro som stundtals upplevdes som ren mobbning. Jag förstod inte vad som hände utan försökte envist arbeta mig ur situtionen. Resultatet blev en total mental och fysisk utmattning och en begynnande depression med krackelerande självkänsla och ett sargat självförtroende i bagaget.

Med Staffans hjälp fick jag möjlighet att förstå att det som hänt inte handlade om mig och mina prestationer utan om något helt annat och att jag duger precis som jag är. Systematiskt och konsekvent gick vi tillsammans igenom min upplevda situation. Staffans människonsyn , insikt, erfarenhet och verktyg blev avgörande för den hävstångseffekt som lett till att jag nu har en bättre kontroll över mitt känsloliv och min förmåga att tolka omvärldens signaler på ett kreativt och för mig mer välgörande sätt. Staffan blev också min inspiratör till värdegrundsbaserad coaching vilket jag idag är utbildad i och använder mig av i mitt arbete. Jag har en hel del att tacka honom för.

Jörgen Andersén, VD för Iris Hjälpmedel AB

"För över tio år sedan träffade jag Staffan för första gången. Jag arbetade då som personalutvecklare på ett stort multinationellt flygcateringföretag med ansvar för bland annat utbildningen av nya arbetsledare. I samband med denna utvecklingsprocess hade jag kontakt med ett stort antal konsulter som ville sälja utbildningar till mitt företag. Jag deltog även själv i flera utbildningar med mycket gott anseende i Europa och Amerika, inom ledarskap och andra människo-relaterade ämnen."

"Det som fascinerade mig under den första tiden var att internationella utbildningsföretag bestående av stora grupper av utbildare och med omfattande administrativt stöd trots allt endast producerade kurser som i bästa fall kunde mäta sig med Staffans utbildargärning. Då var jag förundrad över att ett enmansföretag på ett så övertygande sätt kunde överträffa samtliga stora leverantörer. Eftersom jag själv arbetade för ett stort företag var jag van vid att även anlita andra stora företag som samarbetspartner i olika sammanhang, utifrån rekommendationer från våra andra enheter i övriga delar av världen."

"Mer av en händelse kom jag att träffa Staffan via en kollega och efter en tid bestämde vi oss för att han skulle ta hand om en utbildningsgrupp nya arbetsledare tillsammans med mig. Detta samarbete kom sedan att fortsätta under många år. Redan från början insåg jag att han hade en enastående förmåga att skapa god kontakt med så gott som alla människor han mötte. Som en följd av denna goda kontakt visar han även upp en god förmåga att skapa något som jag idag skulle vilja beskriva som re-fraiming."

Rabbe Hedengren