Resurser

Nonviolent Communication
Nonviolent Communication är ett förhållningssätt för att underlätta kommunikation mellan individer. Marshall Rosenberg grundade tankesättet på 70-talet. NVC påminner oss om grunderna för en effektiv dialog. Det finns videoklipp på youtube som förklarar teorin i praktiken.

Mindfulness
Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet och fästa uppmärksamheten på vad som sker just nu. Regelbunden träning kan minska stress.

Highly sensitive person
Relativt ny forskning som tar upp begreppet om högkänsliga personer. Individer som lätt fångar upp detaljer och känslor i omgivningen.