Ledarhandledning och Teamutveckling

Ledarhandledning/ coachning för chefer och ledare

Vi har varit med om arbetsplatser där arbetslusten och produktionen ökade när arbetsledaren lämnade arbetsplatsen istället för tvärtom. Ledarens uppgift är att ge energi och arbetslust till medarbetarna. Om ledaren inte har möjlighet att få påfyllning utifrån finns risk att gruppen får ge ledaren energi i stället för tvärtom. Så när ledaren tar i stället för att ge så är det tydliga tecken på behov av handledning/ coachning.

Vi har märkt att framgångsrika ledare är observanta på just detta och ser till att hämta sin energi utifrån. Att få handledning är som att gå i depå för att tanka.

Teamutveckling (teambuilding)

Arbetsgruppens effektivitet grundas på den arbetsmiljö som de befinner sig i och själva är med och skapar. Huruvida arbetsmiljön befrämjar samarbete, gott kamratskap, kreativitet, lönsamhetstänkande, förändringsvilja etc. är till stor del avgörande för gruppens möjligheter till framgång.

Tillsammans utvecklar vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt i teamet. Gruppen får vara med och styra processen och görs delaktig och medansvarig. Gruppen får konkret känna på positiva effekter av att omvandla problem till mål samt lära känna varandras likheter och olikheter och göra nytta av dem. Olikheter är lagets styrka inte problem.

Konceptet för teamutveckling bygger jag på diskussioner och realistiska övningar ur medlemmarnas egen vardag, som leder till slutsatser som prövas och implementeras under utbildningen.