Non Violent Communication - ett sätt att kommunicera med dig själv och andra

Beteenden kan uttrycka ett behov
Marshall Rosenberg (författaren till boken Nonviolent Communication, NVC) beskriver bl.a. problemet med att vara dömande i kommunikationen och se individerna som ett problem istället för beteendet.

När vi är arga och irriterade så är det något vi saknar. Den som får kritik sluter sig och försvarar sig. Försvar upplevs ofta som anfall och dialogen går förlorad.

Nästa gång du känner dig irriterad, var nyfiken på dig själv och tänk; vad är det jag saknar/behöver och vad kan jag göra för att tillfredsställa det behovet istället för att anklaga mina medmänniskor.

Det lösningsfokuserade och NVC har mycket gemensamt som t.ex. respekten för människors egna behov och lösningar. Det lösningsfokuserade förhållningssättet pratar också om att önska istället för att klaga. Det vill säga att uppmuntra ett önskat beteende istället för att ödsla tid och energi på problematiska beteendet.

NVC kompletterar genom att öka intresset för behovet som ligger bakom det problematiska beteendet.

Med NVC kan vi utveckla kommunikationen i det lösningsfokuserade förhållningssättet ytterligare genom ökad medvetenhet om den empatiska kommunikationen.

Slutligen några nycklar till empatisk kommunikation från Marshall Rosenberg
  1. Observera utan att värdera och tolka
  2. Uttryck vad du känner
  3. Ta ansvar för vad du känner
  4. Be om det du verkligen vill ha