Coaching och konfliktlösning

För oss innebär coaching att lyssna, ställa frågor som arbetar mot dina professionella och/eller privata mål.

Att vara en neutral part och lyfta fram dolda talanger och utveckla framgångsfaktorer. Vår roll är också att vara "container" för frustrationer som man kan behöva prata av sig.

Vi är hjälp till självhjälp, bl. a genom att söka resurser i och omkring dig samt eliminera de "tankevurpor" som vi ofta gör. Genom att lära dig mer om dig själv kan du utveckla nya förhållningssätt till omgivningen. Att fokusera på dina resurser och framgångsfaktorer och skapa tron på din egna förmåga är viktigt i goda förändringsprocesser.

Konflikter mellan människor handlar oftast om brister i kommunikationen, om känslor och om outtalade behov. Konflikter består också av frustrationer och missförstånd på grund av invanda sätt att tänka och prata. Arga och irriterade människor uttrycker egentligen en saknad av något och många gånger har den som uttrycker ilska inte själv kontakt med sina egna behov. När vi tar reda på dessa behov har vi kommit en bra bit på väg till lösningen.

Angry people have needs